ed

Friday, June 5, 2015

Gazprom risikerer milliardbot

EU anklager Gazprom for å bryte Unionens konkurranseregler og går til sak mot den russiske gassgiganten. Uakseptabelt, sier Russland.
- Alle selskaper på det europeiske markedet, enten de er europeiske eller ikke, må følge EUs regelverk, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager.
Etter to års etterforskning innleder hun en formell sak mot Gazprom, som anklages for å misbruke selskapets store markedsandel i Polen, Ungarn og seks andre østeuropeiske land.
Gazprom har nå tolv uker på å svare.
Avviser
Det russiske selskapet sier anklagene mot dem er grunnløse, og at de følger EUs regelverk og tidligere avtaler som er inngått mellom Unionen og Russland.
- Alle gjeldende kontakter som Gazprom har med sine partnere, er undertegnet i fullt samsvar med lovverket som eksisterte i EU på det tidspunktet, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
- Etter at EU vedtok den såkalte tredje energipakken, har det vært forsøk på å bruke disse kravene også på gamle kontrakter. Det er helt uakseptabelt.
Bot
Dersom Vestager ikke er fornøyd med det formelle svaret hun får, kan hun i ytterste konsekvens ilegge Gazprom bøter på inntil 10 prosent av selskapets omsetning.
- Vi mener selskapet har skapt unaturlige barrierer som forhindrer gassleveranser fra det sentrale Øst-Europa til andre land, noe som begrenser konkurransen over grensene, sier Vestager.
Avgjørende
- Gass er en avgjørende vare i dagliglivet vårt. Den varmer husene våre, vi bruker den til matlaging og til å produsere elektrisitet. Å sørge for rettferdig konkurranse i de europeiske gassmarkedene er derfor av største viktighet.
Saken mot Gazprom er den andre store konkurransesaken Vestager tar tak i. Forrige uke gjorde hun det klart at EU også truer den amerikanske nettgiganten Google med milliardbøter.

No comments:

Post a Comment