ed

Friday, September 19, 2014

Drop ledere Oslo Road etterforskning - virker det som politiet saken er "svært komplisert"

I dette tilfellet var det omfattende og kompliserte forhold, og mange involverte personer. Dette tilsa en henleggelse, sier påtaleavsnittsleder Anne Karin Blanck i Oslo-politiet.

I desember 2012 gikk det kommunale aksjeselskapet Oslo Vei konkurs, etter at kommunen nektet å skyte inn over 100 millioner kroner i en redningspakke til selskapet.
Samtidig offentliggjorde næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) at det var grunnlag for mistanke om misligheter blant ledelsen i selskapet. I mars anmeldte kommunen sentrale personer i og rundt Oslo Vei for økonomisk utroskap og brudd på aksjeloven.

- Ville tatt flere år

Nå har politiet valgt å henlegge saken uten etterforskning. Årsaken: Saken ville tatt for mye ressurser å etterforske.
- Vi konstaterte tidlig at dette var et veldig komplekst bilde, og jeg er redd for at vi hadde brukt flere år for å komme i mål med en slik etterforskning. Dette må veies opp for sannsynligheten for å kunne reise tiltale og få en dom, sier påtaleleder Anne Karin Blanck, påtaleavsnittsleder i Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.
Hun forteller at det i denne saken ikke ble foretatt noe etterforskning utover en gjennomgang av anmeldelsen før saken ble besluttet henlagt.
Grunnlaget for anmeldelsen skal i stor grad være granskningsrapporten til konkursboet. Den konkluderer med atsentrale ansatte har beriket seg personlig på bekostning av Oslo Vei . Lokalene Oslo Vei leide, var eid av blant annet styreleder Jan Erik Holmberg og anleggsdirektør Georg Øksnes. Sistnevnte hadde også ansvar for å forvalte leieforholdet på vegne av Oslo Vei.
- Skylder 50 millioner
Tidligere administrerende direktør Arnt Olav Rønning, Øksnes og Holmberg skylder ifølge boet rundt 50 millioner kroner som følge av at de har tappet selskapet i tiden før konkursen, eller medvirket til dette.
- Slik disse sakene står nå, er vi i rettstvister både med kommunen og med disse tidligere lederne. Derfor kan jeg ikke kommentere nærmere på spørsmål rundt dette, sier Stine Snertingdalen i Kvale advokatfirma, som styrer konkursboet etter Oslo Vei.
Konkursboet har også tidligere innlevert en rapport til politiet om forholdene. Også denne er blitt henlagt av politiet.

- Jeg har ingenting å frykte

Tidligere styreleder Jan Erik Holmberg var ikke klar over at kommunen i det hele tatt hadde anmeldt forholdene i Oslo Vei.
- Jeg oppfatter dette som nok et forsøk på å flytte oppmerksomheten i saken. Oslo Vei gikk konkurs på grunn av byrådens beslutninger. Jeg vet hva jeg har gjort, og har ingenting å frykte, sier Holmberg.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) avviser at mislighetsmistankene er et forsøk på å flytte fokus.
- Jeg har informert bystyret om dette fordi jeg mente det var relevant for saken. Det var et varsel man foreløpig ikke er kommet til bunns i, men inngikk i grunnlaget for at vi avsatte ham som styreleder, sier Bjercke.
Aftenposten vet at det internt i kommunen er misnøye med at politiet har henlagt det som anses som en viktig og stor økonomisk sak.


- Henlegger mange alvorlige saker

- Vi konstaterer at anmeldelsen er henlagt, og tar det til etterretning, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke (V), som imidlertid påpeker at saken kan endre seg etter rettsforhandlingene.
Blanck understreker at henleggelsen ikke betyr at politiet vurderer saken som lite alvorlig.
- Vi henlegger dessverre mange alvorlige og omfattende saker på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Vi må prioritere meget strengt hvilke saker vi kan forfølge. I dette tilfellet var det omfattende og kompliserte forhold, og mange involverte personer. Dette tilsa en henleggelse, sier Blanck.

No comments:

Post a Comment