ed

Wednesday, July 22, 2015

Statoil nå har du dine hjelpe tips

Statoil har etablert “Leverandørpostkassen”, der du kan komme med innspill til mulige forbedringer og effektivisering.
Målet er at åpen og direkte dialog skal styrke konkurranseevnen til både Statoil og leverandørindustrien, skriver Statoil.com.
Selskapet omtaler dette som et “lavterskeltiltak”.
– Statoil har en lang tradisjon for å føre en åpen og konstruktiv dialog med sine underleverandører. Denne kontakten vil styrkes ytterligere når vi nå etablerer en direkte kanal for forbedringsforslag, sier Christian Opheim, prosjektleder for modifikasjoner i STEP.
Her kan du sende dine spareforslag: gm_MMOforbedring@statoil.com
V&M først ut
I første omgang er det snakk om en prøveordning som kun omfatter selskapets leverandører i modifikasjonsindustrien (MOD) og løper ut september, men Opheim håper at tiltaket på sikt kan tenkes å bli adoptert av andre avdelinger og innføres som en fast praksis.
– Vi er nysgjerrige på hva leverandørene mener fungerer godt og hva som kan gjøres bedre. De sitter på unik kjennskap til Statoils rutiner og prosesser gjennom daglig kontakt med oss, og har dessuten dyp sektorinnsikt og er eksperter på sine felt. I sum er vi derfor sikre på at leverandørene vil dele verdifull kunnskap og erfaringer med oss, som igjen kan gi besparelser og økt konkurransekraft. Belønningen til leverandørene er økt innflytelse og forhåpentligvis bedre systemer å forholde seg til hos oss – i tillegg til økt konkurransekraft i møte med konkurrenter. Vi anser dette derfor som en vinn-vinn-situasjon, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.
– Vil ha åpne og ærlige innspill
Respondentene får stor grad av frihet til å bestemme formen og innholdet på innspillene. Det kan både være snakk om generelle eller mer prosjektspesifikke forbedringer, ifølge selskapet.
– Vi håper på åpne og ærlige innspill og ønsker å foreta en grundig saksbehandling. Videre tas forlagene til de aktuelle funksjonene for å finne handlingsrettede tiltak. Vi er forberedt på at det kan komme en del henvendelser, og ber om forståelse for at det kan bli noe behandlingstid. Vi kan heller ikke garantere at alle forbedringsforslag vil tas til følge, men vil gjøre vårt ytterste for å implementere det som er hensiktsmessig, sier Opheim.
Etter utløpet av prøveordningen vil det gjennomføres en grundig gjennomgang av ordningen.  Dersom ordningen er vellykket vil Statoil vurdere å ta den videre og potensielt benytte samme modell for andre leverandørgrupper.

No comments:

Post a Comment