ed

Wednesday, October 19, 2016

Mange av de nye politifolk uten jobb

Antallet nyutdannede politifolk som har fått jobb i politiet er halvert fra i år til i fjor. Av de 664 som har bestått Politihøgskolen i år, har bare 262 fått jobb i politietaten ved utgangen av september.

I fjor til samme tid hadde 482 nyutdannede politifolk fått jobb i politiet. Forklaringen er stram økonomi i politidistriktene, ifølge Politidirektoratet.
Samtidig hadde politiet 15.737 lønnede årsverk per tredje kvartal 2016. Det er en økning på 314 sammenlignet med samme periode i fjor.
Tallene omfatter politiansatte, jurister og sivilt ansatte. Når tall for Politiets sikkerhetstjeneste legges til, er det fullstendige tallet 16.294.

No comments:

Post a Comment