ed

Wednesday, April 1, 2015

En halv milliard for AF

Statoil utøver opsjon.

AF Gruppen (AFG) er blitt tildelt en kontrakt med Statoil, på vegne av Gassco som operatør, om riving og gjenvinning av stigerørsplattformen B-11. Avtalen er verdt rundt 500 millioner kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

I 2011 ble AF Gruppen tildelt kontrakt for fjerning av stigerørsplattformen H-7, med en opsjon på fjerning av stigerørsplattformen B-11. Det er denne
opsjonen som nå er utøvd.

Installasjonen ligger i tysk sektor av Nordsjøen og har vært en del av distribusjonsnettet for eksport av gass til Europa. Kontrakten omfatter planlegging, prosjektering, fjerning , samt  gjenvinning  av hele 
installasjonen.

Miljøbase Vats vil bli benyttet som mottaksanlegg for arbeidene. Anlegget er Europas mest moderne mottaksanlegg for håndtering og gjenvinning av utrangerte petroleumsinstallasjoner.

Arbeidene starter i 2012, og planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2016.

- AF Gruppen har bygd opp kompetanse og kapasitet til å håndtere fjerning og gjenvinning av utrangerte petroleumsinstallasjoner. Det er derfor en anerkjennelse at Statoil på vegne av Gassco igjen har bekreftet valg av AF Gruppen som leverandør i dette markedet. Arbeidet gir ytterligere vekst innenfor vår miljøvirksomhet i Nordsjøen, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef  i AF Gruppen.

No comments:

Post a Comment