ed

Wednesday, May 25, 2016

Intet tyder på at det kommer klargjort for første gang


Partene satt fortsatt sammen da fristen for meklingen for de statsansatte gikk ut ved midnatt. Riksmekler Nils Dalseide sier at det kan ta mange timer å finne en løsning

– Ingen ting tyder på at det kommer en avklaring med det første, sa riksmekler Nils Dalseide til NRK litt etter klokken 23.00 kveld.
Han sier at partene har fått en klarere forståelse av hvor stor avstanden er og hvilke muligheter det er for å komme til noen løsning.
Likevel mener han det er altfor tidlig å si noen om det vil bli streik eller ikke.
– VI har ikke kommet dit at vi har noen oversikt over om vi får det til eller ikke, sier Dalseide.
Riksmekleren beskriver seg som optimist, men tror at selv om det skulle komme en løsning så vil det først kunne skje langt utpå morgenkvisten.
– Vi kan bli sittende i mange timer. Erfaringsvis går det langt ut på morgensiden, sier Dalseide.

Flere vanskelige spørsmål

Årets oppgjør regnes som særlig krevende fordi det handler om prinsipper og ikke penger.
Staten krever en fullstendig revisjon av lønnsoppgjøret, med det mål at nesten all lønnsdannelse skal tas lokalt. Det har de tre hovedsammenslutningene LO stat, Unio og YS gått imot.
Et annet sentralt spørsmål er om arbeidstakerne skal ha rett til å streike ved eventuelle pensjonsforhandlinger neste år.
Staten har tidligere inngått en egen tariffavtale med den fjerde av hovedsammenslutningene i staten, Akademikerne. Et spørsmål i meklingen er om de tre gjenværende partene vil stå sammen eller ikke.


5560 kan være i streik

Til sammen 5560 kan være i streik fra i morgen tidlig om forhandlingene bryter sammen.
Blant dem som blir rammet om det blir streik er studenter, kirkegjengere og bibliotekbrukere. Også politiet, skatteetaten og NAV blir svekket ved en streik.

No comments:

Post a Comment