ed

Tuesday, August 11, 2015

Stoppe leteboring - de prøver igjen

Leteboringen på prospektet Tvillingen Sør i lisens 510 i Norskehavet startet opp i dag, melder partner North Energy.
Letebrønnen ble påbegynt i vinter, men i februar besluttet parnterskapet å plugge den på grunn av “problemer med å sette boreforlengelsesrør i midtseksjonen av brønnen”.
Nå gjør de altså et nytt forsøk.
Prospektet ligger på Haltenbanken, og borelokasjonen er omkring 28 km sørøst for Kristin-feltet. Brønnen blir boret med Leiv Eiriksson.
Partnere i lisensen er Maersk Oil (operatør, 50 prosent eierandel), Edison (30 prosent) og North Energy (20 prosent).

No comments:

Post a Comment