ed

Monday, February 9, 2015

Aker Solutions med stor kontrakt

Aker Solutions skal bidra med prosjektering og innkjøpsledelse i fem år på Johan Sverdrup i Nordsjøen. Arbeidet er verdsatt til 4,5 milliarder kroner.
Arbeidet som også omfatter sammenkoplinger og gangbroer for feltet, er en del av en tiårig rammeavtale inngått i desember 2013.
– Johan Sverdrup vil definere oljeindustrien i Norge og spille en stor rolle i selskapets vekst i årene som kommer, sier Luis Araujo, konsernsjef i Aker Solutions i en melding.
Selskapet forventer å involvere mer enn 1.000 ansatte fra Oslo-, London- og Mumbai-kontoret i arbeidet på Sverdrup.
– Vi er stolte av å utvide vårt nære samarbeid med Statoil. Det er også gledelig å jobbe med så mange andre samarbeidspartnere som er viktige for betydningen av dette prosjektet, sier Per Harald Kongelf, leder for Aker Solutions i Norge.
– Johan Sverdrup-prosjektet har en ambisiøs fremdriftsplan. Da er det viktig med kompetente samarbeidspartnere som deler våre mål. Gjennom forprosjekteringsfasen har Statoil hatt flere hundre ansatte hos Aker Solutions. Sammen har vi lagt grunnlaget for en sømløs overgang til detaljert prosjektering som skal sikre en kostnadseffektiv framdriftsplan, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, til selskapets hjemmesider.
Kontraktstildelingen forutsetter en investeringsbeslutning for utbyggingen i februar 2015, og den har et forbehold om en godkjenning av plan for utbygging og drift for feltet i Stortinget i 2015.
– Vi har jobbet målrettet for å redusere kostnader og forbedre effektiviteten i leveransene. Det er derfor gledelig å se at norske leverandører er konkurransedyktige og at vi kan signere denne kontrakten med Aker Solutions. De har startet sitt eget forbedringsarbeid og er godt i gang med å levere på vårt integrerte samarbeid på Sverdrup. Dette er en viktig kontrakt for prosjektet, og vi har store forventninger til gjennomføringen, sier Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

No comments:

Post a Comment