ed

Monday, November 10, 2014

Så kastet-profit gruppe med 22 milliarder

Lavere priser, salg av eierandeler, nedskrivninger og utsatt salg av gass får skylden.
Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2014 var 17 milliarder kroner, en nedgang på drøye 22 milliarder kroner, fra 39,3 mrd i tredje kvartal 2013.
Resultatet var negativt med 4,8 milliarder kroner hovedsakelig på grunn av nedskrivninger. Justert driftsresultat var 30,9 milliarder kroner, en nedgang fra 40,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2013, melder Statoil.com.
- Statoils driftsresultat ble negativt påvirket av lavere olje- og gasspriser og vår beslutning om å utsette salg av gass for å øke verdiskapningen. Det negative regnskapsmessige resultatet i henhold til IFRS-standarden skyldtes kvartalsspesifikke forhold. Vi leverte solid drift og kontantstrøm i kvartalet, sier Statoils fungerende konsernsjef Eldar Sætre.
- Leverer som planlagt på norsk sokkel
- Vi har god fremdrift i effektiviseringsprogrammet vårt. Vi har fortsatt høy produksjonsregularitet på norsk sokkel og gjennomfører prosjektene våre i henhold til plan. Vi er i rute for å levere på produksjonsprognosene våre for 2014, sier Sætre.
Justert driftsresultat var 30,9 milliarder kroner i tredje kvartal. Nedgangen fra tredje kvartal 2013 skyldtes hovedsakelig lavere olje- og gasspriser, reduserte eierandeler etter nedsalg, høyere avskrivninger som følge av investeringer i produserende eiendeler, oppstart av nye felt, samt en større andel olje i produksjonsmiksen, skriver selskapet.
Statoils regnskapsmessige resultat for tredje kvartal var negativt med 4,8 milliarder kroner som følge av kvartalsspesifikke regnskapsmessige belastninger på 13,5 milliarder kroner.
Skriver ned i Canada
Disse belastningene var hovedsakelig knyttet til nedskrivning av eierandelen i Kai Kos Dehseh i Canada utløst av utsettelse av utbyggingen av Corner-feltet, samt nedskrivninger av leteandeler i Mexicogolfen og i Angola. I samsvar med selskapets praksis for å gjenspeile den underliggende driften, ekskluderes slike kvartalsspesifikke forhold i det justerte driftsresultatet.
Statoil produserte 1,829 millioner foe per dag i tredje kvartal. Dette er på om lag samme nivå som i tredje kvartal 2013, til tross for forventet naturlig nedgang, reduserte eierandeler etter nedsalg og lavere gassuttak på norsk sokkel. Høy produksjonseffektivitet, samt oppstart og opptrapping på ulike felt bidro positivt til produksjonen. Vi opprettholder produksjonsprognosene for året til tross for et bevisst valg om å produsere mindre gass i løpet av sommeren.

No comments:

Post a Comment