ed

Tuesday, October 28, 2014

Venter på at flere av de arbeidsledige

Nav har oppjustert prognosene for antall registrerte arbeidsledige til 82.000 neste år.
- Vi er litt mer pessimistiske nå enn det vi var i våres, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav.
Nav mener det blir 6.000 flere registrerte arbeidsledige i år enn i fjor og at ledigheten vil fortsette å øke tilsvarende i 2015. Det tilsvarer en ledighet på 2,8 prosent i år og 3,0 prosent neste år.
Samtidig venter Nav en bedring i 2016, og nedgang til ledighet på 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

No comments:

Post a Comment